O nas w kilku słowach

Jesteśmy podmiotem publicznym. Zapewniamy dostawy energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury technicznej dla Parku Śląskiego. Sprzedajemy energię elektryczną odbiorcom końcowym. Świadczymy usługi energetyczne dla przedsiębiorstw.

Dostarczamy energię i wiedzę jak nią racjonalnie gospodarować

nasza misja

Historia

Spółka PS Operator została zarejestrowana w sierpniu 2012 roku. Została ona powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 26 lipca 2012r. jako spółka zależna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. Głównym celem spółki jest prowadzenie zawodowo, we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, zarobkowej działalności gospodarczej, polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na obszarze Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie za pomocą sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. Spółka dzierżawi linie energetyczne i siedemnaście stacji energetycznych 6/0,4 kV, o mocy przyłączeniowej rzędu 4 MW, zlokalizowanych na terenie Parku, oraz zajmuje się ich konserwacją i modernizacją.

W roku 2013 Spółka przeprowadziła pierwszy przetarg na grupowy zakup energii elektrycznej dla podmiotów zlokalizowanych na terenie WPKiW. Opiewał on na wolumen 3000 MWh energii elektrycznej w okresie od czerwca do grudnia 2013.

W roku 2013 Spółka otrzymała koncesję Prezesa URE w zakresie obrotu i dystrybucji energią elektryczną na okres 10 lat.

Spółkę tworzą doświadczeni specjaliści związani od wielu lat z energetyką zawodową i przemysłową


PS Operator jest nowoczesnym przedsiębiorstwem energetycznym odpowiedzialnym za technicznie i ekologicznie bezpieczne zasilanie swoich Klientów