PS OPERATOR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w likwidacji


Aleja Leśna 12, 41-506 Chorzów

Spółka wpisana do rejestru przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w dniu 2012.10.25
pod numerem KRS 0000435205

Kapitał zakładowy 100.000 zł opłacony w całości

NIP: 6272733671   |   REGON: 243085637