Wykaz podpisanych GUD

Lp. Podmiot Nr umowy data zawarcia
1. ENERGA - OBRÓT S.A. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/09/2015 29.09.2015
2. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/11/2015 20.11.2015
3. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/12/2015 28.12.2015
4. ENERGIE2 Sp. z o.o.. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/02/2016 11.02.2016
5. Elektrix Sp. z o.o. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 02/02/2016 26.02.2016
6. ENEA S.A. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/08/2016 21.10.2016
7. PULSAR ENERGIA sp. z o.o. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/08/2017 01.08.2017
8. HANDEN sp. z o.o. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/08/2018 26.09.2018
9. PGE Obrót S.A. Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/11/2018 28.11.2018
10. AXPO Generalna Umowa Dystrybucyjna nr 01/01/2019 14.01.2019


Stan na dzień 01/01/2020