Archiwum - przetargi rozstrzygnięte

Przetarg nr 02/D/GE/13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozstrzygnięcie przetargu 02/D/GE/13

Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej 02/D/GE/13

Przedmiot zamówienia publicznego: sprzedaż energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii Elektrycznej PS Operator Sp. z o.o. w Chorzowie przyłaczonych do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Tauron Dystrybucja S.A.

Rodzaj zamówienia publicznego: dostawy / kupno

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014

Termin składania ofert: 25.11.2013 - 11:00       02.12.2013 - 11:00
Otwarcie ofert: Chorzów, 25.11.2013 - 11:30     02.12.2013 - 11:30;

Załączniki

Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE
SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1. Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej DOC)
Załacznik 2. Projekt umowy

Aktualizacja z dnia 08-11-2013

Pobierz zaktualizowane załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oferentów
SIWZ modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1. Formularz ofertowy zmodyfikowany
oficjalna publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w DzUUE z dnia 12/11/2013.