Cennik energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia


Obowiązujący od 1 sierpnia 2017 roku:

Grupa taryfowa C21 C11 R
cena netto energii elektrycznej 0,28095 zł/kWh 0,28693 zł/kWh 0,30234 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c -

Ustalone ceny energii elektrycznej i opłaty handlowej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ustalone ceny energii elektrycznej zawierają koszty związane z pozyskaniem i przedstawieniem do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia wynikających z przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz koszty certyfikatów wynikających z ustawy o efektywności energetycznej.
Ustalone ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców


Archiwum

Cennik energii elektrycznej, który obowiązywał od 01 maja do 31 grudnia 2014 roku

Grupa taryfowa C21 C11 R
cena netto energii elektrycznej 0,2484 zł/kWh 0,2545 zł/kWh 0,2681 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c -

Cennik energii elektrycznej, który obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Grupa taryfowa C21 C11 R
cena netto energii elektrycznej 0,2640 zł/kWh 0,2710 zł/kWh 0,2866 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c -

Cennik energii elektrycznej, który obowiązywał od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2017 roku

Grupa taryfowa C21 C11 R
cena netto energii elektrycznej 0,2443 zł/kWh 0,2495 zł/kWh 0,2629 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c -