Ważniejsze dokumenty

Na tej stronie znajdziesz ważniejsze dokumenty związane z naszą działalnością - koncesje, instrukcje, taryfy i oficjalne cenniki

Koncesje URE

PS Operator jest koncesjonariuszem w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Treść Umowy dystrybucyjnej (UD) musi być jednolita dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, ze względu na obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne art. 4 ust. 2 „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych lub energii, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie; świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług”.


Generalna Umowa Dystrybucyjna


Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci PS Operator


Zgłoszenie tymczasowego podłączenia do sieci PS Operator


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej


Taryfa PS Operator


Cennik energii elektrycznej PS Operator

Cennik - sprzedaż energii elektrycznej


Obowiązuje od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Grupa taryfowa C21 C11 R
cena netto energii elektrycznej 0,2640 zł/kWh 0,2710 zł/kWh 0,2866 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c -


Obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku

Grupa taryfowa C21 C11 R
cena netto energii elektrycznej 0,2443 zł/kWh 0,2495 zł/kWh 0,2629 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c -


Obowiązuje od 01 sierpnia 2017 roku

Grupa taryfowa C21 C11 R
cena netto energii elektrycznej 0,28095 zł/kWh 0,28693 zł/kWh 0,30234 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c -

Taryfa - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej


Obowiązująca od 04 kwietnia 2015 roku:

Stawki opłat za usługę dystrybucji grupa taryfowa
C21 C11 R
składnik zmienny stawki sieciowej 0,1252 zł/kWh 0,14641 zł/kWh 0,1445 zł/kWh
składnik stały stawki sieciowej 7,74 zł/kW/m-c 2,13 zł/kW/m-c 9,29 zł/kW/m-c
opłata abonamentowa 9,80 zł/m-c 4,10 zł/m-c -
opłata, o której mowa w art.9 ust.4 ustawy o rozwiązaniu KDT 0,87 zł/kW/m-c
stawka jakościowa 0,0115 zł/kWh


Obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku:

Stawki opłat za
usługę dystrybucji
grupa taryfowa
C21 C11 R
składnik zmienny stawki sieciowej 0,1252 zł/kWh 0,1464 zł/kWh 0,1445 zł/kWh
składnik stały stawki sieciowej 7,74 zł/kW/m-c 2,13 zł/kW/m-c 9,29 zł/kW/m-c
opłata abonamentowa 9,80 zł/m-c 4,10 zł/m-c -
stawka opłaty przejściowej 0,85 zł/kW/m-c
stawka jakościowa 0,0115 zł/kWh


Obowiązująca od 1 lipca 2016 roku:

Stawki opłat za
usługę dystrybucji
grupa taryfowa
B21 C21 C11 R
składnik zmienny stawki sieciowej 32,20 zł/MWh 0,1227 zł/kWh 0,1304 zł/kWh 0,1418 zł/kWh
składnik stały stawki sieciowej 6,82 zł/kW/m-c 7,60 zł/kW/m-c 2,11 zł/kW/m-c 8,21 zł/kW/m-c
opłata abonamentowa 25,00 zł/m-c 10,00 zł/m-c 4,80 zł/m-c -
stawka opłaty przejściowej 2,10 zł/kW/m-c 0,85 zł/kW/m-c
stawka jakościowa 12,94 zł/MWh 0,0129 zł/kWh
stawka opłaty OZE 2,51 zł/MWh


Obowiązująca od 1 grudnia 2017 roku:

Stawki opłat za
usługę dystrybucji
grupa taryfowa
C21 C11
składnik zmienny stawki sieciowej 0,1249 zł/kWh 0,1249 zł/kWh
składnik stały stawki sieciowej 7,60 zł/kW/m-c 2,11 zł/kW/m-c
opłata abonamentowa 10,00 zł/m-c 10,00 zł/m-c
stawka opłaty przejściowej 1,65 zł/kW/m-c
stawka jakościowa 0,0127 zł/kWh
stawka opłaty OZE 3,70 zł/MWh