Nasza oferta

zapoznaj się z oferowanymi przez nas usługami

Dystrybucja energii elektrycznej

PS Operator jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, który prowadzi działalność dystrybucyjną za pomocą sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na rzecz odbiorców zlokalizowanych na obszarze Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dzierżawimy linie energetyczne i siedemnaście stacji energetycznych 6/0,4 kV, o mocy przyłączeniowej rzędu 4 MW.

więcej »
dystrybucja, OSD

Sprzedaż energii elektrycznej

Zgodnie z posiadaną koncesją na obrót energią oferujemy sprzedaż energii odbiorcom końcowym, nie ograniczając się do zasięgu naszej sieci dystrybucyjnej. Organizujemy przetargi na grupowy zakup energii elektrycznej. W oparciu o rozstrzygnięcie ostatniego przetargu nasi klienci zaoszczędzili kilkanaście procent dotychczas ponoszonych wydatków na energię elektryczną.

więcej »
Grupa taryfowa C21 C11
cena netto energii elektrycznej 0,762 zł/kWh 0,762 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c

Utrzymanie ruchu

Obecnie usługi utrzymania ruchu świadczymy dla klientów zlokalizowanych na obszarze zasięgu naszej sieci dystrybucyjnej (Park Śląski w Chorzowie) oraz utrzymania infrastruktury technicznej. Obejmują one w szczególności:

  • dostawę nośników energii
  • konserwację i bieżącą obsługę infrastruktury technicznej - linii i stacji energetycznych WPKiW
  • konserwację i bieżącą obsługę infrastruktury technicznej - instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych oraz urządzeń wytwórczych energii elektrycznej, ciepła i chłodu.


Uruchomiliśmy pogotowie energetyczne PS Operator. Aby wezwać nasze służby techniczne dzwoń pod numer 502057283

maintenence