Szanowni Klienci

Na tej stronie znajdziecie Państwo aktualny cennik i taryfę

Pogotowie energetyczne PS Operator


W przypadku problemów technicznych związanych z zasilaniem w energię elektryczną prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi służbami utrzymania ruchu.

Pogotowie energetyczne PS Operator - dzwoń pod numer 502 057 283

pogotowie energetyczne PS Operator - gorąca linia

Obrót

Cennik sprzedaży energii elektrycznej przez PS Operator


Obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku:

Grupa taryfowa C21 C11
cena netto energii elektrycznej 0,762 zł/kWh 0,762 zł/kWh
opłata handlowa netto 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c


więcej szczegółów na tej stronie

Dystrybucja

Taryfa PS Operator


Obowiązująca od 1 sierpnia 2021 roku:

Grupa taryfowa składnik zmienny stawki sieciowej składnik stały stawki sieciowej opłata abonamentowa stawka opłaty przejściowej stawka jakościowa
C21 0,1215 zł/kWh 7,60 zł/kW/m-c 10,00 zł/m-c 0,08 zł/kW/m-c 0,0102 zł/kWh
C11 0,1215 zł/kWh 2,11 zł/kW/m-c
C21em 0,2430 zł/kWh 1 1,90 zł/kW/m-c 1 -
0,1823 zł/kWh 2 7,60 zł/kW/m-c 2
C11em 0,2430 zł/kWh 1 0,53 zł/kW/m-c 1 -
0,1823 zł/kWh 2 2,11 zł/kW/m-c 2

1) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 1,
2) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 2

Rozliczenia według grup taryfowych C21em oraz C11em stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021r.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.f) niniejszej taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1.1.l) niniejszej taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych, w przypadku odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 70 ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, wprowadza się stawkę opłaty mocowej w wysokości 0,0762 zł/kWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1.i) niniejszej taryfy.


więcej szczegółów oraz wzór umowy znajduje się na tej stronie